Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Βιβλιοθήκες

1. Εθνική Βιβλιοθήκη

2. Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου

3. Δημόσια Βιβλιοθήκη Σερρών

4. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας

Δήμοι - Δημόσιοι Φορείς

1. Δήμος Αγίας Παρασκευής

 

'Αλλοι Φορείς

1. Εθνικο Κέντρο Βιβλίου    

2. ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ    

3. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ Αργώ)    

4. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης & Τεχνολογίας (ΕΚΤ Αργώ)  

 

Εκτύπωση