• ΑΡΧΙΚΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   Νικόλαος Παναγόπουλος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:   Ιωάννης Δερματάς
ΜΕΛΗ:
Κοντοπούλου Αθηνά
Γκόρου Πολυξένη
Κόλλιας Δημοσθένης – Γαβριήλ
Αδαού Διονυσία
Κουρή-Τσατμά Ιωάννα
Παναγάκος Παναγιώτης
Βλάσση Ελευθερία
Πεζίρη Βασιλική
Κύρτσης Ορέστης
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Κριτσωτάκης Στυλιανός
Παγκαλιά Ελένη
Ορφανός Γεώργιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Ιωαννίδου Σοφία
Μπαλάσκας Αθανάσιος
Γιαννάκη Αλεξάνδρα
Κωστελέτου Νικολίνα
Κανάνης Παναγιώτης
Ρώσσης Λεονάρδος
Οικονόμου Σοφία
Κυριαζή Σταυρούλα-Βαλίνα
Κουζήγιαννη Βασιλική
Αλαφάκη Σταυρούλα
Βιδάλη Αικατερίνη
Καρυώτη Όλγα
Καραμάνη Δέσποινα
Κούτσιας Νικόλαος
Κομίνη Αικατερίνη

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο